Πολιτική Επιστροφών

Πολιτική Επιστροφής

Κατά την παράδοση ο αγοραστής πρέπει να ελέγξει αν υπάρχουν ορατά σημάδια φθοράς στην συσκευασία του προϊόντος, πριν υπογράψει την απόδειξη παραλαβής. Στην περίπτωση που εντοπίσει τέτοια σημάδια πρέπει να το δηλώσει αμέσως.

Δεν γίνονται επιστροφές προϊόντων κοπής, εκτός αν υπάρχει λάθος της εταιρείας ή πρόβλημα του προϊόντος.

Αν ο αγοραστής αντιμετωπίζει πρόβλημα με κάποιο από τα προϊόντα, μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρεία για ερωτήσεις σχετικά με την παραγγελία ή για βοήθεια.

Ο αγοραστής έχει δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε και να ζητήσει την αντικατάστασή τους:

 1. σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της εταιρείας παραδόθηκαν προϊόντα άλλα ή ουσιωδώς διαφορετικά από αυτά που παραγγέλθηκαν
 2. σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν ή λείπει συμφωνημένη ιδιότητα του και υπό την προϋπόθεση ότι
  1. δεν προβλέπεται διαφορετικά από την εγγύηση του παραγωγού, ή του εισαγωγέα και το προϊόν βρίσκεται εντός εγγύησης, οπότε και ισχύουν οι όροι εγγύησης, ή
  2. αν δεν υπάρχει εγγύηση κατά το (i) και δεν έχει επέλθει η νόμιμη παραγραφή των δικαιωμάτων του αγοραστή, ή
  3. αν δεν υπάρχει εγγύηση κατά το (i) και το ελάττωμα ή η ιδιότητα που λείπει δεν είναι σημαντικά.

Η εταιρεία ευθύνεται για αποζημίωση σε περίπτωση έλλειψης συμφωνημένης ιδιότητας ή ύπαρξης ελαττώματος μόνο αν αυτό έχει προκληθεί από υπαιτιότητα της, οπότε και δεν ευθύνεται για ελαφρά αμέλεια.

Ο αγοραστής μπορεί να ανακαλέσει την σύμβαση αγοράς και να ζητήσει την επιστροφή χρημάτων εντός 3 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του προϊόντος, σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν ή λείπει συμφωνημένη ιδιότητα του και υπό την προϋπόθεση ότι

 1. δεν προβλέπεται διαφορετικά από την εγγύηση του παραγωγού, ή του εισαγωγέα και το προϊόν βρίσκεται εντός εγγύησης, οπότε και ισχύουν οι όροι εγγύησης ή
 2. αν δεν υπάρχει εγγύηση κατά το (i) και δεν έχει επέλθει η νόμιμη παραγραφή των δικαιωμάτων του αγοραστή, ή
 3. αν δεν υπάρχει εγγύηση κατά το (i) και το ελάττωμα ή η ιδιότητα που λείπει δεν είναι σημαντικά.

Πριν ασκήσει το δικαίωμα της ανάκλησης, ο αγοραστής πρέπει να ενημερώσει την εταιρεία για την απόφασή του.

Προϋπόθεση για την επιστροφή είναι τα προϊόντα που θα επιστραφούν να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, δηλαδή να μην εμφανίζουν σημάδια φθοράς ή καταστροφής, πρέπει να είναι σε τέτοια κατάσταση, ώστε να είναι η εταιρεία σε θέση να τα μεταπωλήσει. Αν τα προϊόντα που πρόκειται να επιστραφούν παρουσιάζουν σημάδια φθοράς λόγω σφάλματος του αγοραστή, τότε ο αγοραστής πρέπει να καταβάλει τα έξοδα για την αποκατάσταση.

Όλες οι επιστροφές πρέπει να συνοδεύονται από την γνήσια απόδειξη, τα γνήσια έγγραφα, τα εγχειρίδια οδηγιών και τα εξαρτήματα καθώς και την συσκευασία. Η έλλειψη των παραπάνω στοιχείων μπορεί να εμποδίσει ή να καθυστερήσει την επιστροφή ή την ανταλλαγή ή να έχει ως αποτέλεσμα την εφαρμογή πρόσθετων χρεώσεων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο